Sobota, 20. stycznia, mamy 19152 ofert pracy!

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791336, z dnia 11.01.2018
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Numer referencyjny: 20511
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; w każdy poniedziałek tj. w ustalonym dniu przyjmowania obywateli po godzinach pracy urzędu praca wykonywana jest w systemie zmianowym w godzinach: I zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00, II zmiana od godz. 9.00 do godz. 17.00; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na parterze w części „B”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

Zakres zadań

 • Codzienne przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 • Obsługa infolinii w zakresie usług świadczonych dla Obywateli przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwiania skarg i wniosków w oparciu o wkłady merytoryczne przekazane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia.
 • Przyjmowanie innych pism i sygnałów obywatelskich wpływających do Wydziału.
 • Kierowanie korespondencji w ramach innych pism i sygnałów obywatelskich w celu ich załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia.
 • Kierowanie skarg, wniosków i innych pism w celu ich załatwienia zgodnie z kompetencjami do właściwych organów i instytucji.
 • Wspieranie prac Wydziału Kontroli, w szczególności w zakresie analizy przedkontrolnej skarg.
 • Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywanymi w Departamencie petycjami w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • komunikatywność.
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo/Urząd/ Praca.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich
  w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg – poz. 1891”
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).