Piątek, 19. stycznia, mamy 19262 ofert pracy!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie / Administracja publiczna / Polska / kujawsko-pomorskie / Kraków
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791837, z dnia 12.01.2018
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant
Numer referencyjny: 20598
Polska / Kraków
Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie na I i II piętrze w III kondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę osobową, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowane toalety. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.
Pracownik na zajmowanym stanowisku wykonuje pracę w laboratorium (wykonywanie badań fizykochemicznych). Sporadycznie pracownik wykonuje pracę w terenie (pobieranie próbek do analizy) oraz porusza się samochodem służbowym o masie nieprzekraczającej 3,5 t. Pracownik ma do dyspozycji nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (odzież i obuwie robocze).

Zakres zadań

 • przyjmowanie próbek do laboratorium
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego CS17 typu LIMS, oraz baz danych JPOAT, JWODA
 • wykonywanie badań manualnych i instrumentalnych próbek środowiskowych, a w szczególności przygotowywanie próbek do badań chromatograficznych
 • pomoc przy wdrażaniu nowych metod badawczych oraz poddawanie ich akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji
 • udział w walidacji metod badawczych
 • kontrola jakości badań
 • nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego
 • pobieranie próbek środowiskowych (jednorazowych i średniodobowych) wraz z pomiarami ( temperatura, pH, przewodność, tlen)
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne (wykształcenie średnie chemiczne nie jest wymagane dla osób posiadających wykształcenie wyższe o profilu chemicznym)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy w terenie we wszystkich porach roku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: sprzęt, oprogramowanie (MS Windows, MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznego wyposażenia pomiarowego (m.in. chromatografy, spektrofotometry, ekstraktory)
 • znajomość normy ISO 17025
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  Pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków
  Dziennik Podawczy - Kancelaria
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).