Wtorek, 16. stycznia, mamy 19637 ofert pracy!

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie / Administracja publiczna / Polska / podlaskie / Ostróda
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791921, z dnia 12.01.2018
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Numer referencyjny: 20582
Polska / Ostróda
Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Urzędu,
- praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych - brak jest wind, toaleta na parterze
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu zweryfikowania poprawności rozliczenia zobowiązań podatkowych.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających oraz typowanie podmiotów do kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w celu weryfikacji poprawności wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i płatników.
 • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w celu określenia zagrodzeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r..
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy US Ostróda 2814-SKA1/7”
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).