Sobota, 20. stycznia, mamy 19152 ofert pracy!

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4792302, z dnia 12.01.2018
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Numer referencyjny: 20617
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- wyjazdy w delegacje służbowe krajowe i zagraniczne;
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wyznaczania przedsiębiorcy lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej i nakładanie na tego przedsiębiorcę/przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie występowania skutecznej konkurencji; w przypadku stwierdzenia skutecznej konkurencji opracowywanie rozstrzygnięcia w tej sprawie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia innych środków regulacyjnych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych, jak i wspólnotowych z zakresu telekomunikacji i konkurencji;
 • współpracowanie z Komisją Europejską oraz organami regulacyjnymi innych państw UE w zakresie regulacji rynków i nakładania obowiązków regulacyjnych;
 • uczestnictwo w pracach grup roboczych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zespołach projektowych;
 • udostępnianie podmiotom, na ich wniosek, informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, w ramach dostępu do informacji publicznej.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub telekomunikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne;
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce, oceny sytuacji panującej na danym rynku właściwym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Główny specjalista DHRT-SMP-7”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl).
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).