Poniedziałek, 19. lutego, mamy 20308 ofert pracy!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie / Administracja publiczna / Polska / podlaskie / Kętrzyn
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4812925, z dnia 08.02.2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Numer referencyjny: 21906
Polska / Kętrzyn
Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego
- wyjazdy służbowe ( kontrole, szkolenia, narady)
- narzędzia i materiały pracy: samochód służbowy, komputer, drukarka, kserokopiarka,telefon

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem, transportem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • organizowanie i nadzór nad pobieraniem do badań prób w kierunku pasażowalnych gąbczastych encefalopatii – TSE,
 • wykonywanie czynności w zakresie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach,
 • analiza dokumentacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dopuszczenia do działalności, aktualizacji bądź wyrejestrowania podmiotów w zakresie produkcji, przechowywania, wprowadzania do obrotu pasz oraz zbierania, przetwarzania, transportu, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • przygotowywanie planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w zakresie sprawowanego nadzoru,
 • wdrażanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie rejestrów w zakresie objętym nadzorem,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt,
 • sporządzanie protokołów i raportów z kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności,
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, rzetelność, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  11-400 Kętrzyn, ul. Rynkowa 5
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).