Poniedziałek, 19. lutego, mamy 20309 ofert pracy!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu / Administracja publiczna / Polska / pomorskie / Wolsztyn
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4812957, z dnia 08.02.2018
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Numer referencyjny: 21925
Polska / Wolsztyn
Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),
- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,
- praca poza siedzibą urzędu podczas kontroli,
- kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami,
- bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • pobieranie i badanie prób roślin, produktów, podłoży i gleby,
 • prowadzenie kontroli obrotu, magazynowania i stosowania środków ochrony roślin,
 • prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
 • prowadzenie lustracji polowych upraw.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Grunwaldzka 250 B
  60-166 Poznań
  Kadry
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).