Niedziela, 18. lutego, mamy 20717 ofert pracy!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie / Administracja publiczna / Polska / pomorskie / Czarnków
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4814753, z dnia 09.02.2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Numer referencyjny: 21986
Polska / Czarnków
Opis stanowiska

Warunki pracy

-Praca biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku (7,00-15,00)
-Praca w terenie (pow. czarnkowsko-trzcianecki) - przeprowadzanie kontroli
-Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
-Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze

Zakres zadań

 • Opracowywanie programu i planu dot.monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola prawidłowości przeprowadzania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii badań monitoringowych zwierząt, sporządzania dokumentacji pokontrolnej
 • Opracowywanie akt szkodowych dot.likwidacji zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną w celu wypłaty odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte chorobą zakaźną
 • Przeprowadzanie kontroli miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schroniska dla zwierząt
 • Kontrola przewoźników i środków transportu przewożących zwierzęta
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości oraz niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • Nadzór nad pobieraniem i wysyłką prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu opracowania wspólnej polityki na rzecz ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawa weterynaryjnego i procedur postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw ukończonych specjalizacji, kursów i szkoleń
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Kościuszki 88
  64-700 Czarnków
  te. (67) 255 85 59
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).