Niedziela, 18. lutego, mamy 20717 ofert pracy!

Budownictwo / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4814773, z dnia 08.02.2018
Klient portalu Praca.eu
Asystent kierownika kontraktu
Polska / Warszawa
Opis stanowiska
  • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera, 
  • współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
  • współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu,
 
Zakres odpowiedzialności
  • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
  • wiedza zawodowa,

Mile widziane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • znajomość prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC i ustawy prawo zamówień publicznych,
  • znajomość procedur i doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu transportowych projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych.
Oferujemy
  • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).