Wtorek, 20. lutego, mamy 20836 ofert pracy!

Budownictwo / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4815661, z dnia 09.02.2018
Klient portalu Praca.eu
Asystent kierownika kontraktu
Polska / Warszawa
Opis stanowiska
 • współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu,
 • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.
 • współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,
 • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera, 
 • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych, 
 • współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej,
 • współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
 • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego wdrażania i trwałości projektu oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,
 • współudział w identyfikacji i raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu/projektu oraz współudział w podejmowaniu działań zapobiegających,
 
Zakres odpowiedzialności
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
 • otwartość na zmianę.
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wiedza zawodowa,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office i MS Project,

Mile widziane kwalifikacje:

 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC i ustawy prawo zamówień publicznych,
Oferujemy
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).