Niedziela, 18. lutego, mamy 20717 ofert pracy!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu / Administracja publiczna / Polska / pomorskie / Rawicz
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4816455, z dnia 10.02.2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Numer referencyjny: 22144
Polska / Rawicz
Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie

Zakres zadań

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi pozyskiwania, przetwarzania i wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badania jakości zdrowotnej tej żywności,
 • nadzór nad pozyskiwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzecego,
 • prowadzenei badań monitoringowych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • obsługa programów komputerowych: SPIWet, e-klient, rejestr podmiotów paszowych, utylizacyjnych i żywieniowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu kontroli nad pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem żywności pochodzenia zwierzęcego i jakości zdrowotnej tej zywności.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomości aktualnie obowiązującyh przepisów weterynaryjncyh,
 • umiejetność obsługi komputera,
 • zdolność analitycznego myslenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.
 • -znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu średnim
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kopernika 4A
  63-900 Rawicz
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).