Niedziela, 18. lutego, mamy 20717 ofert pracy!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie / Administracja publiczna / Polska / pomorskie / Złotów
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4816468, z dnia 11.02.2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Numer referencyjny: 20581
Polska / Złotów
Opis stanowiska

Warunki pracy

-praca w poniedziałek od 8 do 16,
od wtorku do piątku w godz. od 7 do 15
-praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
-wyjazdy służbowe
-szkolenia

Zakres zadań

 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu u zwierząt chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby, zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
 • pobieranie i wysyłanie prób do badań diagnostycznych i monitoringowych
 • nadzór nad obiektami akwakultury
 • nadzór nad stadami reprodukcyjnymi, towarowymi i rzeźnymi drobiu
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą, opracowywanie obowiązującej dokumentacji sprawozdawczej
 • sporządzanie harmonogramów badań profilaktycznych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych, przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, upomnień - zgodnie z KPA
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia prawa jazdy
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • kopia dyplomu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. 8 Marca 5
  77-400 Złotów
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).