Środa, 21. lutego, mamy 20483 ofert pracy!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu / Administracja publiczna / Polska / pomorskie / Konin
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4816694, z dnia 12.02.2018
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Numer referencyjny: 22175
Polska / Konin
Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu w Delegaturze w Koninie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań przepisów ochrony środowiska
 • współpraca z innymi inspektorami w ww. zakresie
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej
 • pełnienie dyżurów na wypadek wystąpienia poważnej awarii
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • ogólna wiedza z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość procedur wynikających z KPA
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość procedur kontrolnych
 • dobra organizacja pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 3/2018
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).