Wtorek, 20. lutego, mamy 20838 ofert pracy!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu / Administracja publiczna / Polska / słoweński raj / Żagań
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4816976, z dnia 13.02.2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Numer referencyjny: 22189
Polska / Żagań
Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, poza siedzibą Urzędu- w terenie

Zakres zadań

 • kontrola wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt; w obszarze zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
 • kontrola identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z zajmowanym stanowiskiem
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zajmowanym stanowiskiem
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa weterynaryjnego i prepisów Kodekspo Postępowania Administracyjnego
 • znajomości obsługi komputera w środowisku Windows oraz innych urządzeń biurowych
 • w przypadku lekarza weterynarii: prawo wykonywania zawodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywności i umiejetność pracy w zespole
 • odporność na stres
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30B, 68-100 Żagań
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).