Poniedziałek, 19. lutego, mamy 20309 ofert pracy!

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie / Administracja publiczna / Polska / łódzkie / Lubaczów
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4817811, z dnia 13.02.2018
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Numer referencyjny: 22186
Polska / Lubaczów
Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu.
Wyjazdy służbowe.
Prowadzenie samochodów służbowych

Zakres zadań

 • kierownictwo oraz nadzór nad pracą zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
 • nadzór oraz prowadzenie pełnego postepowania epizootycznego w ognisku choroby zakaźnej, w tym również pobieranie próbek materiału biologicznego,
 • kontrola i opracowanie administracyjne ogniska choroby zakaźnej wraz z przygotowaniem decyzji administracyjnych dla PLW,
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt,
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad handlem zwierzętami i obrotem z krajami trzecimi,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestrów chorób zakaźnych podlegających rejestracji,
 • prowadzenie nadzoru nad warunkami przechowywania, wprowadzaniem do obrotu i wykorzystywaniem materiału biologicznego oraz nadzór nad rozrodem zwierząt
 • nadzór nad organizacją i kontrola wyznaczonychj urzędowych lekarzy weterynarii.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z inspekcją weterynaryjną
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość przepisów weterynaryjnych oraz KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
ul. Mazury 3
37-600 Lubaczów
Zaklejone koperty z dopiskiem: "Oferta pracy w służbie cywilnej - starszy inspektor weterynaryjny"
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).