Czy polskie prawo jazdy jest ważne za granicą?

image

Osoby posiadające polskie prawo jazdy często mają wątpliwości, czy mogą posługiwać się nim poza granicami naszego kraju. W krajach Unii Europejskiej sprawa jest bardzo prosta. Jakie formalności należy spełnić, by legalnie poruszać się samochodem w innych częściach świata?

Ważność prawa jazdy w krajach Unii Europejskiej

Jeśli wybieramy się autem do jednego z krajów UE, prawo jazdy wyrobione w Polsce w zupełności wystarczy. Co do zasady bowiem uprawnienie do prowadzenia pojazdów wydane w jednym z państw członkowskich jest ważne w obrębie całej wspólnoty.

Warto pamiętać, że w Unii funkcjonuje aż 110 standardowych wzorów prawa jazdy. Obecnie wszystkie wydawane są w postaci plastikowej karty, jednak nie ma konieczności wymiany starego dokumentu na nowy, chyba że straciło ono ważność. Uznawanymi kategoriami prawa jazdy są: A, AM, A1, A2, B, BE, B1, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.

Ponadto w niektórych przypadkach istnieje konieczność wymiany dokumentu, na przykład, gdy nie spełniamy jakichś wymagań (np. wiekowych) do prowadzenia pojazdu danej kategorii. Warto też sprawdzić, jakie są zasady odnowienia dokumentu w kraju, do którego się wybieramy.

Prawo jazdy poza UE

Kiedy jeszcze możemy posługiwać się polskim prawem jazdy za granicą? Tutaj wiele zależy od szczegółowych przepisów kraju, do którego się wybieramy. Przede wszystkim prawo jazdy wydane w Polsce jest uznawane w krajach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a więc na Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie.

Poza tym polskim prawem jazdy możemy posługiwać się w Stanach Zjednoczonych, Turcji czy Maroko. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w krajach byłego ZSRR. W Rosji wymaga się wyrobienia krajowego prawa jazdy od osób poruszających się autami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie należą one do transportu międzynarodowego. W przypadku kierowców prywatnych, poruszających się po tym kraju, a także po Ukrainie czy Białorusi, zaleca się wyrobienie urzędowego tłumaczenia prawa jazdy.

Międzynarodowe Prawo Jazdy

Wybierając się do wielu krajów, np. Brazylii, Tajlandii, Korei Południowej czy Mongolii, konieczne jest przedstawienie Międzynarodowego Prawa Jazdy, czyli urzędowego odpisu krajowego prawa jazdy. Obowiązuje ono w krajach, które podpisały Konwencję Genewską bądź Konwencję Wiedeńską o ruchu drogowym, a także niektórych państwach, w których te nie obowiązują. Szczegółowe informacje, dotyczące wymaganego typu dokumentu w danym kraju możemy sprawdzić na stronie rządowej Polak Za Granicą.

Wniosek o prawo jazdy zgodne z jedną z tych konwencji wypełniamy w dowolnym starostwie powiatowym. Wnioskujący musi również uiścić opłatę w wysokości 35,50 zł, a na Międzynarodowe Prawo Jazdy czeka maksymalnie 3 dni robocze, licząc od dnia potwierdzenia wpłaty. Warto pamiętać, że dokument ten jest ważny tylko przez 3 lata.

Należy pamiętać, że Międzynarodowe Prawo Jazdy nie jest samodzielnym dokumentem – przestawia się je wraz z polskim prawem jazdy.

Zostaw komentarz


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *