Jednoosobowa działalność gospodarcza za granicą

image

W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii obywatele Polski mają pełną swobodę w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Osoby chcące otworzyć firmę poza tym regionem powinny zapoznać się z przepisami prawa gospodarczego, obowiązującego w danym państwie

O czym należy pamiętać, zakładając firmę za granicą?

Chociaż unijne przepisy zakładają swobodę gospodarczą w krajach EOG i w pewnych przypadkach poza nią, otworzenie własnego biznesu za granicą w niektórych państwach jest łatwiejsze niż w innych. Może to wynikać na przykład z prostszego systemu podatkowego czy innych udogodnień, jak ulgi na start lub łatwo dostępnej infrastruktury biznesowej. Co do zasady jednak polski przedsiębiorca nie może być w żaden sposób dyskryminowany względem firm rodzimych dla danego kraju Unii.

Osoby chcące założyć jednoosobową działalność gospodarczą za granicą powinny zastanowić się przede wszystkim na tym, gdzie chcą ją zarejestrować. Jeśli zrobią to w Polsce, nadal mogą prowadzić działalność w krajach wspólnoty gospodarczej, a koszty zwykle będą niższe.

Niemniej w tym przypadku przedsiębiorca może napotkać pewne ograniczenia i z uwagi na podatki czy przepisy dotyczące sprawiedliwej konkurencji może zostać poproszony o otwarcie przedstawicielstwa lub filii również w kraju świadczenia usług. Warto zatem zapoznać się z przepisami obowiązującymi w interesującym nas kraju i rozważyć całkowite koszty jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce.

Przedsiębiorca, który zamierz a zarejestrować biznes za granicą, może skorzystać z usług agencji pomagających w załatwieniu związanych z tym formalności, bądź samodzielnie udać się do odpowiedniego organu administracyjnego i wypełnić dokumenty.

W tym przypadku należy jednak pamiętać o istotnej kwestii rezydentury. Osoba fizyczna oraz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi bowiem rozliczać się ze swoich dochodów z polskim fiskusem, jeśli przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, niezależnie od tego, czy jej działalność została zarejestrowana w kraju, czy za granicą. Jeśli przedsiębiorca mieszka na stałe poza Polską, wówczas odprowadza podatki w kraju prowadzenia firmy.

Istnieje również możliwość jednoczesnej rejestracji firmy w dwóch krajach, choć to wiąże się z dodatkowymi formalnościami i kosztami. Należy przede wszystkim zapoznać się z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania. Trzeba również pamiętać, że w przypadku dwóch firm konieczne jest prowadzenie oddzielnej księgowości dla każdej z nich.

Wady i zalety własnej działalności gospodarczej

Wiele osób decyduje się na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej poza granicami naszego kraju ze względu na:

  • prostotę pod względem załatwianych formalności. W niektórych krajach, np. w Niemczech, rejestracja może trwać dosłownie kilka minut,
  • łatwiejszy system podatkowy,
  • lepsze warunki rynkowe dla firmy działającej w konkretnej branży,
  • niższe składki na ubezpieczenie,
  • prestiż,
  • rozszerzenie kontaktów biznesowych o zagranicznych kontrahentów,
  • łatwość w uzyskaniu kredytu za granicą.

Do najważniejszych wad jednoosobowej działalności gospodarczej za granicą należy konieczność zapoznania się z przepisami prawa gospodarczego danego kraju i innymi umowami międzynarodowymi, które mogą mieć wpływ na działalność firmy. Dodatkową trudność może stanowić konieczność załatwiania wszystkich formalności w obcym języku, a także – w przypadku działalności poza krajami wspólnoty europejskiej – ograniczenia gospodarcze wobec podmiotów zagranicznych.

Zostaw komentarz


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *