Czy staż pracy za granicą wlicza się do urlopu wypoczynkowego w Polsce?

image

Staż pracy ma bezpośredni wpływ na długość przysługującego nam urlopu wypoczynkowego. A co w przypadku, gdy część pracy w ciągu roku wykonujemy za granicą?

Jeśli zostaliśmy zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej bądź inną polską firmę, która deleguje nas do innego kraju – sprawa jest prosta. Czas świadczenia czynności służbowych za granicą na podstawie polskiej umowy o pracę zalicza się do podstawowego stażu pracy, a więc bierze się go pod uwagę podczas obliczania wymiaru urlopu.

Okazuje się jednak, że również w przypadku zatrudnienia w zagranicznej firmie istnieje możliwość zaliczenia przepracowanego okresu do stażu. W tym przypadku pracownik musi zadbać o właściwe udokumentowanie faktu świadczenia pracy.,

Świadectwo pracy – dokument o którym musisz pamiętać

By korzystać ze swoich praw, pracownik musi udokumentować swój staż pracy. W Polsce do tego celu wykorzystuje się świadectwo pracy – otrzymywane jest od pracodawcy najczęściej w ostatnim dniu zatrudnienia bądź maksymalnie 7 dni od rozwiązania umowy.

W przypadku świadczenia pracy w niepolskiej firmie staż pracy należy udowodnić za pomocą analogicznych dokumentów, obowiązujących w danym kraju. W przypadku braku zagranicznego świadectwa pracy może to być na przykład podpisana umowa bądź odcinki wypłat wynagrodzenia. Niekiedy akceptowane jest też zaświadczenie o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznym (np. formularz U1, funkcjonujący w krajach Unii Europejskiej).

Najlepiej zawsze po zakończeniu pracy poprosić pracodawcę o wystawienie dokumentu analogicznego do świadectwa pracy. Ważne, by znalazły się na nim informacje teleadresowe firmy i jej pełna nazwa, dokładny okres zatrudnienia (daty dzienne), a także dane dotyczące osoby wystawiającej dokument.

Należy wziąć pod uwagę konieczność przetłumaczenia zagranicznych świadectw na język polski. Zwykle wystarczy tłumaczenie prywatne, choć niektórzy pracodawcy mogą również wymagać notarialnego poświadczenia dokumentów.

Wymiar urlopu – ile wynosi?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 dni urlopu, jeśli pracował nie dłużej niż 10 lat i 26 dni w przypadku dłuższego stażu pracy. Podstawę do obliczenia długości urlopu stanowi nie tylko czas zatrudnienia, ale również nauki w szkole zawodowej (3-5 lat), liceum ogólnokształcącym (4 lata), szkole policealnej (6 lat) czy uczelni wyższej (8 lat). Istotne jest to, że czas ten nie podlega sumowaniu.

Niemniej przypadku nauki za granicą, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, najczęściej poprzez analogię z polskimi regulacjami.

Zostaw komentarz


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *