Jak założyć konto bankowe za granicą?

image

Dla osób świadczących pracę za granicą konto bankowe w kraju, w którym przebywają, często jest czymś niezbędnym. Okazuje się, że zazwyczaj wcale nie jest trudno je założyć. Szczegółowe procedury są uzależnione od kraju, a także wewnętrznych ustaleń banku, który wybraliśmy.

Otwieranie konta bankowe za granicą

By otworzyć konto bankowe za granicą, zwykle będziemy proszeni o przedstawienie kilku dokumentów potwierdzających naszą tożsamość bądź inne dane. Mogą to być na przykład:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • akt urodzenia, jego odpis bądź potwierdzona notarialnie kopia,
  • dokument stwierdzający miejsce zamieszkania (np. rachunek z naszym nazwiskiem i adresem),
  • dokument potwierdzający brak zadłużenia w polskim banku,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • dokument z danymi pracodawcy,
  • karta pobytu.

Obywatelom Polski najłatwiej jest założyć konto w jednym z państw UE, gdyż prawo do niego gwarantują unijne przepisy. Należy przy tym pamiętać, że w większości przypadków banki wymagają przedstawienia dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w granicach danego kraju bądź osobistego stawienia się w placówce banku. Ponadto rzadko możemy się spotkać z ofertami po polsku, dlatego musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli zapoznać się z umową w języku angielskim czy innym obowiązującym w danym państwie.

Nie potrzebujemy żadnego dodatkowego pozwolenia, by założyć konto w banku za granicą. Nie musimy również zgłaszać tego faktu do żadnej instytucji, chyba że jesteśmy osobami zamożnymi, a suma naszych aktywów i zobowiązań pod koniec roku wynosi lub przekracza sumę 7 mln złotych. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani przekazywać kwartalne sprawozdania o stanie konta do Narodowego Banku Polskiego.

Korzyści z posiadania konta za granicą

Zagraniczne konto bankowe jest bardzo przydatne, jeśli na przykład pracujemy za granicą. Wówczas pracodawca przesyła na nie wynagrodzenie, a my korzystamy z konta do opłacenia czynszu, rachunków i innych kosztów związanych z mieszkaniem w danym miejscu. Konto prowadzone w walucie danego kraju pozwala uniknąć kosztownego przewalutowania oraz oszczędzić czas.

W razie jakichkolwiek problemów możemy udać się do znajdującej się na miejscu placówki banku, co jest dużo prostsze od wymiany maili i wykonywania telefonów do banków w Polsce. Jest to zatem duże ułatwienie, z którego warto skorzystać, tym bardziej że obecnie wiele banków oferuje prowadzenie podstawowych rachunków bezpłatnie.

Zostaw komentarz


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *